Μέσα από τα μάτια του δασκάλου

Το Σάββατο 25 Νοεμβρίου ξεκίνησε τη λειτουργία της η σχολή γονέων της Αρχιερατικής Επιτροπείας Ερμιόνης στο σχολείο “Συγγρού”.Οι δασκάλες του σχολείου μας κ. Κατερίνα Κουκουμάτη και κ. Κωνσταντίνα Θανασιά σε συνεργασία με τους πατέρες Ιωάννη Αμπελά και Νικόλαο Μουρμούρη στήριξαν αυτό το τόσο ελπιδοφόρο ξεκίνημα παρουσιάζοντας τις μαθησιακές δυσκολίες μέσα από τα μάτια του δασκάλου. Μίλησαν για εκείνες τις δυσκολίες που εμείς οι εκπαιδευτικοί συναντάμε συχνότερα μέσα σε μία σχολική τάξη και πώς μπορούμε να τις αναγνωρίσουμε, θέλοντας να ενημερώσουν,να ευαισθητοποιήσουν και να κινητοποιήσουν όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους με τα παιδιά ώστε η όποια δυσκολία να αναγνωρίζεται εγκαίρως και να αντιμετωπίζεται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο σωστά!
Η μεγάλη συμμετοχή και η ολόθερμη αποδοχή της εισήγησης έδωσε το εισιτήριο για τη συνέχιση αυτής της τόσο όμορφης πρωτοβουλίας…

Follow by Email