«Μουσεία, αειφορία και ποιότητα ζωής»

Με αφορμή την Διεθνής Ημέρα Εορτασμού των Μουσείων (18η Μαίου), το σχολείο μας  παρακολούθησε πρόγραμμα στο Ι.Λ.Μ.Ε. σχετικό με το γενικό θέμα για όλα τα μουσεία: «Μουσεία, αειφορία και ποιότητα ζωής». Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του θίχτηκαν θέματα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή με τις προεκτάσεις της, οι ανθρώπινες ενέργειες που προκαλούν το φαινόμενο και η ατομική μας ευθύνη και συμβολή στην αειφορία και κατ΄επέκταση στην ποιότητα ζωής μας. Συζητήσαμε και σχεδιάσαμε τρόπους περιορισμού της ρύπανσης και της σπατάλης ενέργειας αντιπροτείνοντας ως λύση τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχουμε σε αφθονία (ήλιος, αέρας).

  Αποφασίσαμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούμε, ώστε να έχουμε μια πιο υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον αν θέλουμε να έχουμε ένα υγιές μέλλον.

Υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την παρουσίαση του προγράμματος, η δασκάλα της Γ2 τάξης.

                                                                                               Σιάννα Τζωρτζίνα

Follow by Email