“Ρωμαϊκά και Βυζαντινά μνημεία της περιοχής μας” στο ΙΛΜΕ