Ενημέρωση για τη λειτουργία του Σχολείου την Πέμπτη, 27/01/2022