Ανακοίνωση σχετικά με την πραγματοποίηση τηλεκπαίδευσης την Τετάρτη, 26/01/2022