Ολοήμερο Δωδεκαθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης Ιστολόγιο

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Σχολείο Ερμιόνης δε θα λειτουργήσει για τους μαθητές την Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου. Στο σχολείο μας θα υλοποιηθεί επιμορφωτική ημερίδα από τη σχολική σύμβουλο.