Ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Θεσσαλία.

Μάθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης από τους μικρούς μαθητές του σχολείου μας την 22α Σεπτεμβρίουν 2023!

Συμμετοχή του σχολείου μας στην ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Θεσσαλία.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας πρόσφεραν είδη!

Follow by Email