Συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων e – twinning

Το Σχολείο μας συμμετείχε σε 3 προγράμματα e-twinning κατά το Σχολ. ‘Ετος 2022 – 2023.

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών ήταν η καθηγήτρια αγγλικών του Σχολείου Χριστίνα Καπελιάνη.

Στο παρακάτω padlet μπορείτε να δείτε μια συνοπτική παρουσίαση των προγραμμάτων.

Έγινε με το Padlet

Follow by Email