Ενημέρωση για προσέλευση μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών στο Σχολείο για το σχολικό έτος 2021-2022 και προμήθεια self – tests.