Ανακοίνωση για δανεισμό tablets στους μαθητές του Σχολείου μας