Ανακοίνωση για την επαναλειτουργία του Σχολείου από 1/6/2020