Ανακοίνωση από την επιστημονική ομάδα (ΕΔΕΑΥ) του σχολείου μας