Απορίες σχετικά με τη δημιουργία λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο