Νοέμβριος, Δεκέμβριος… η τσάντα στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του προγράμματος «η τσάντα στο σχολείο» για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, θα πραγματοποιηθεί

α) την Πέμπτη  7/11/19

β) την Παρασκευή 22/11/19

γ) την Παρασκευή 6/12/19 και

δ) την Παρασκευή 20/12/19

Please follow and like us: