Συμμετοχή του Σχολείου στο eTwinning project “Not just penpals”

Κατά το σχολ. έτος 2023-24, το τμήμα Ε1 συνεργάστηκε με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία στο eTwinning project: “Not Just Penpals”.

Mέσα από αυτό παρουσίασαν αλλά και γνώρισαν από την κάθε χώρα συνομήλικους, πόλεις, θρύλους, έθιμα, παραδοσιακές συνταγές, σημαντικές προσωπικότητες, χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία και επικοινωνώντας στην αγγλική γλώσσα. 

Εδώ μπορείτε να δείτε τη συνεισφορά του σχολείου μας στο έργο:

Έγινε με το Padlet

… κι εδώ τον συνολικό χάρτη με τις εργασίες όλων των συνεργαζόμενων σχολείων:

Έγινε με το Padlet
Follow by Email