Οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης του self test στην πλατφόρμα edupass.gov.gr (1/11/2021)