Ανακοίνωση για τον έλεγχο των Βεβαιώσεων self test τη Δευτέρα 18/10/2021