Βίντεο με οδηγίες για τη σωστή χρήση self test του Covid.Επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα του test δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr είτε είναι αρνητικό είτε θετικό.