Ημερήσιο αρχείο: 10 Μαΐου, 2022

“Ρωμαϊκά και Βυζαντινά μνημεία της περιοχής μας” στο ΙΛΜΕ

Την Παρασκευή, 6/5/2022, η Ε τάξη του Σχολείου μας επισκέφθηκε το ΙΛΜΕ στα πλαίσια εκπόνησης ενός προγράμματος με τίτλο ” Ρωμαϊκά και Βυζαντινά μνημεία της περιοχής μας”. Όμως, η πρώτη μας στάση ήταν …