Μηνιαίο αρχείο: Μάιος 2021

Βίντεο με οδηγίες για τη σωστή χρήση self test του Covid.Επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα του test δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr είτε είναι αρνητικό είτε θετικό.

Βίντεο με οδηγίες για τη σωστή χρήση του self – test για Covid. Επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα του test δηλώνεται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr είτε είναι αρνητικό είτε θετικό.

Οδηγίες για την παροχή self test από το φαρμακείο και την επαναλειτουργία των Δημοτικών από 10/05/2021

Οδηγίες για τη δωρεάν παροχή self test από το φαρμακείο, χρήση της πλατφόρμας self-testing.gov.org και επαναλειτουργία του Σχολείου από 10/05/2021