Ημερήσιο αρχείο: 3 Νοεμβρίου, 2019

Νοέμβριος, Δεκέμβριος… η τσάντα στο σχολείο

Σας ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή του προγράμματος “η τσάντα στο σχολείο” για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, θα πραγματοποιηθεί
α) την Πέμπτη 7/11/19
β) την Παρασκευή 22/11/19
γ) την Παρασκευή 6/12/19 και
δ) την Παρασκευή 20/12/19